Кътче от планината

 

    Учениците от II и IV клас, заедно със своите родители, посадиха 6 фиданки в училищния двор. Инициативата е на четвъртокласничката Андреа Станкова и екипа по гражданско образование, които тази учебна година работят по проект: "Планинарче". Засаждането на фиданките е част от оформянето на "Нашето кътче от планината". Работата по проекта ще продължи с поставяне на колчета и мрежа около младите дървета. В този зелен кът ще бъдат подредени и специално донесените от планината речни камъни.

  Чрез училищната радиоуредба госпожа Паргова- директор на училището, поздрави и благодари на родителите, помогнали за засаждането на дръвчетата, както и на родителите на третокласничката Михаела Абаджиева- помогнали за транспорта и пренасянето на речните камъни. Директорът на училището поздрави и учениците за старанието и желанието, с което се включиха в инициативата. А те обещеха да се грижат за фиданките, за да не загинат. Предстои и изработка и поставяне на табелки с призив и паслания към учениците да пазят и не унищожават посадените дървета, да обичат природата и да я пазят. 

IMG_3681
IMG_3686
IMG_3687
IMG_3690
IMG_3692
IMG_3693
IMG_3694
IMG_3697
IMG_3699
IMG_3701
IMG_3709
IMG_3710
IMG_3711
IMG_3714
IMG_3715
IMG_3718
IMG_3719
IMG_3721
IMG_3725
IMG_3727
IMG_3729
IMG_3730
IMG_3731
IMG_3732
IMG_3733
IMG_3735
IMG_3738
IMG_3740
IMG_3741
IMG_3742
IMG_3748
IMG_3750
IMG_3759
IMG_3761
IMG_3762
IMG_3766
IMG_3771
IMG_3783
IMG_3784
IMG_3790