Кътче от планината

 

    Учениците от II и IV клас, заедно със своите родители, посадиха 6 фиданки в училищния двор. Инициативата е на четвъртокласничката Андреа Станкова и екипа по гражданско образование, които тази учебна година работят по проект: "Планинарче". Засаждането на фиданките е част от оформянето на "Нашето кътче от планината". Работата по проекта ще продължи с поставяне на колчета и мрежа около младите дървета. В този зелен кът ще бъдат подредени и специално донесените от планината речни камъни.

  Чрез училищната радиоуредба госпожа Паргова- директор на училището, поздрави и благодари на родителите, помогнали за засаждането на дръвчетата, както и на родителите на третокласничката Михаела Абаджиева- помогнали за транспорта и пренасянето на речните камъни. Директорът на училището поздрави и учениците за старанието и желанието, с което се включиха в инициативата. А те обещеха да се грижат за фиданките, за да не загинат. Предстои и изработка и поставяне на табелки с призив и паслания към учениците да пазят и не унищожават посадените дървета, да обичат природата и да я пазят. 

IMG 3681
IMG 3686
IMG 3687
IMG 3690
IMG 3692
IMG 3693
IMG 3694
IMG 3697
IMG 3699
IMG 3701
IMG 3709
IMG 3710
IMG 3711
IMG 3714
IMG 3715
IMG 3718
IMG 3719
IMG 3721
IMG 3725
IMG 3727
IMG 3729
IMG 3730
IMG 3731
IMG 3732
IMG 3733
IMG 3735
IMG 3738
IMG 3740
IMG 3741
IMG 3742
IMG 3748
IMG 3750
IMG 3759
IMG 3761
IMG 3762
IMG 3766
IMG 3771
IMG 3783
IMG 3784
IMG 3790