Проектът на нашия клас - "Мислете за нас"

Девет ученически видеоклипа против тютюнопушенето бяха отличени в националния конкурс "Проектът на нашия клас - за живот без тютюн 2". Третокласниците от нашето училище с класен ръководител г-жа Евелина Димитрова взеха първото място в най-малката възрастова група І - ІV клас от общо 34 участници.

                                                              Image

                                                           

                                                              Image

 

Основните акценти в клипчетата са свързани с вредата от тютюнопушенето. Победителите получиха като награди видеокамери, фотоапарати и CD/радиокасетофони.
Конкурсът се организира по инициатива на Министерството на здравеопазването в сътрудничество с Министерството на образованието, младежта и науката и кампанията "HELP - за живот без тютюн". Той е част от инициативите в рамките на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България 2007 - 2010 г. Целта му е да насърчи младите хора активно да се включат в дейности за ограничаване на тютюнопушенето.
Освен видеоклиповете, участниците в конкурса разработиха и проекти в областта на превенцията и отказването от тютюнопушенето, както и предпазването от пасивното тютюнопушене. Проектите трябва да бъдат реализирани до 1 май 2010 г., а 29-те от тях, които постигнат най-добри резултати, ще получат и парични награди на обща стойност 30 000 лв.