Пролетна ваканция

Ученическата пролетна ваканция в Начално училище ,,Свети Климент Охридски" - град Кюстендил ще започне от 01 април 2009 година и ще завърши на 12 април 2009 година. Учебните занятия ще започнат от 13 април 2009 година. Учениците от 1 и 4 клас ще бъдат 1 смяна, а учениците от 2 и 3 клас ще бъдат 2 смяна.