Випуск 2010

На добър час, скъпи деца!

На 01.06.2010 година училището ни тържествено се раздели със своите четвъртокласници. Пред гордия поглед на родители, учители и гости, учениците получиха своите бележници и свидетелства за завършен начален етап на основното си образование. Със сълзи на очи те се разделиха и с класните си ръководители г-жа Снежана Арсова, г-жа Веселка Динева и г-жа Десислава Кирилова.

Image  Image
 Image  Image
 Image  Image
 Image  Image
 Image  Image
 Image  Image
 Image  Image
 Image  Image
 Image  Image
 Image  Image