02.03.2011 година

Баба Марта

  Ние, учениците от III а клас и нашият класен ръководител г-жа Юлия Андреева посетихме децата от Дом за деца "Хисарлъка".

   С интерес те слушаха легендата за мартеничката, научиха за магията на белия и червения им цвят. На всяко детенце вързахме изработените от нас мартенички с благите думи да е здраво, засмяно, да вярва в доброто защото ние го носим в сърцата си.