Велопоход

Велопоход до язовир "Дренов дол"

        По инициатива на господин Валентин Златински ученици от училището участваха във велопоход до язовир "Дренов дол". Идеята бе подкрепена и от господин Росен Мишовски класен ръководител на III б клас. По време на велопохода те караха със задължителната светлоотразителна жилетка и спазваха правилата за движение по пътя. При пристигането на язовира, учениците се радваха не само на хубавото време, но и научиха любопитни факти за уникалната флора и фауна на местността. Откриха миди, водорасли, раци и видяха бяла чапла и сива чапла. Учениците бяха впечатлени от факта, че язовирът в миналото е бил оризово поле.