Празник на буквите I б клас

На 28 март 2012 година се проведе тържеството на I б клас  "Празник на буквите". Децата показаха какво са научили през годината пред родители, приятели и роднини. Те бяха поздравени от тяхната учителка госпожа Ивелина Илиева, госпожа Емилия Назърова - родител и госпожа Елка Паргова  - директор на училището.