НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - Випуск 2013

Випуск 2013

 С тържествена церемония на Международния ден на детето- 1 юни, четвъртокласниците получиха своите удостоверения за завършен начален етап на образователна степен. Директорът на училището, госпожа Паргова връчи удостоверенията на изявените ученици, заели призови места за учебната 2012/2013 година.  

alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt

alt 

alt alt