Проект

 

"Род рода не храни, но тежко му, който го няма"

      През 2012/2013 учебна година учениците от II в клас с класен ръководител госпожа Евелина Димитрова работиха по проект заедно със своите приятели от II б клас на НУ "Христо Ботев" град Троян, с класен ръководител госпожа Диляна Вачкова. При реализирането на проекта учениците се учат да бъдат толерантни, да имат собствена позиция, да бъдат дейни в осъществяването на поставените задачи и да работят за собствената си инициативност и мотивация. Двата класа работят върху едни и същи задачи, като крайната цел е сравняване на овладяните компетентности. Чрез устни, практически и писмени дейности се постига израстване на учениците и обогатяване на знанията им. Ролята на учителя е да бъде техен сътрудник и консултант.

     Нашите второкласници гостуваха на приятелите си в град Троян. По повод 15 май-ден на семейството учениците от двата класа и техните ръководители организираха и проведоха състезание "Минута е много".

   Работата по проекта завърши с интердисциплинарен урок, който беше проведен и от двата класа на 31 май 2013 година. И в двата класа се получават интересни продукти, които говорят, че работата през годината е много плодотворна.

alt alt
alt alt