Андреа Иванова

Специалност: ПНУП,

V професионално квалификационна степен;

"Учителят трябва да се стреми да развива способностите на всяко едно дете.

Да не го поучава, а да го окуражава, насърчава и мотивира за настоящи и бъдещи успехи."