Елка Пенкова

 специалност-начална педагогика

 ІІ професионално квалификационна степен и едногодишна специализация.

      27 години педагогически стаж

   ''Много неща съм научила от приятелите,

        още повече от учителите,

      но ной-много от моите ученици.

    Те са не само моя съдба, но и моя любов''