Иванка Динкова

 Image   специалност-начална педагогика
 V професионално квалификационна степен

33 години педагогически стаж 

 Упражнявам учителската професия според познанията ми в тази област, вродената ми интуиция за общуване, а издръжливостта ми се подхранва от обичта към децата – най-красивия плод на любовта.
Компромисът и толерантността съпътстват трудовото ми ежедневие, но не позволявам това да е за сметка на взискателността и високия критерий. Държа будни сетивата си за възприятие на неповторимата детска индивидуалност.
Честолюбива съм и не позволявам да се тъпка достойнството ми. Искреността е най-добрият ми съветник. Взаимоотношенията си изграждам на взаимно доверие и съпричастност, близост и възпитаваща дистанция, защото – важно е какво ще постигнат децата, но още по-важно е какви личности ще станат.
«Колкото повече важност си придаваш, толкаво по-малко тежиш на мястото си.»
Хенри Кортни