Десислава Кирилова

  Специалност - начална педагогика с английски език

 V професионално квалификационна степен

“Най-подходящи за обучение са тези моменти, които не са предварително планирани”.