Даниела Бекова

Преподавател по английски език

                                                                             специалност-начална педагогика с английски език
      V професионално квалификационна степен

 

       

            Здравейте! Аз съм Даниела Бекова!
       В начално училище “Св. Климент” работя от 2007 година. Преподавател съм по английски език. Работя с  деца от ІІ, ІІІ и ІV клас. Водещ принцип в работата ми е индивидуалния подход  към всяко дете,разнообразни игри, занимателни упражнения, ползване на компютърна  техника. Децата са любознателни, емоционални и артистични, поради което изучаването на  английски език става по един пo– забавен начин и има по – голям резултат.