Евелина Димитрова- Директор

alt                                                                         

   специалност-начална педагогика с английски език
   II професионално квалификационна степен

    27 години педагогически стаж

  “ Аз съм не само и единствено учител. Аз съм доверено и упълномощено лице на учениците и     техните родители.
    Грижата за децата, изграждането на техните неповторими характери – това е моята най – голяма отговорност, мой професионален дълг и най – главното – мое призвание!”