Елка Пенкова

15. 10. 10

 

 

 

   

  специалност-начална педагогика
 ІІ професионално квалификационна степен и едногодишна специализация.