15. 10. 11 

 

                    специалност-начална педагогика с английски език

                      IV професионално квалификационна степен

13. 01. 18

специалност-начална педагогика
 ІІ професионално квалификационна степен
В училището работи от основаването му -1996г.

Виж повече: Виолета Гогова
13. 01. 18

специалност-начална педагогика

 V професионално квалификационна степен;
В училището работи от основаването му – 1996 г.

Виж повече: Ивелина Илиева