НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - 4-ти клас
13. 01. 18

 

 

Специалност - начална педагогика

V професионално квалификационна степен.

Виж повече: Десислава Кирилова
13. 01. 18

специалност-начална педагогика
V професионално квалификационна степен;
В училището работи от основаването му 1996 г.

Виж повече: Веселка Динева
13. 01. 18

специалност-начална педагогика

III професионално квалификационна степен.

Виж повече: Мариета Бурназка