13. 01. 18

специалност-начална педагогика
 ІІ професионално квалификационна степен
В училището работи от основаването му -1996г.

Виж повече: Виолета Гогова
13. 01. 18

специалност-начална педагогика

 V професионално квалификационна степен;
В училището работи от основаването му – 1996 г.

Виж повече: Ивелина Илиева
13. 01. 18

специалност-начална педагогика с английски език
II професионално квалификационна степен

22 години педагогически стаж.

Виж повече: Евелина Димитрова