Веселка Динева

13. 01. 18

специалност-начална педагогика
V професионално квалификационна степен;
В училището работи от основаването му 1996 г.