НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - Ивелина Илиева

Ивелина Илиева

13. 01. 18

специалност-начална педагогика

 V професионално квалификационна степен;
В училището работи от основаването му – 1996 г.