НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - Юлия Андреева

Юлия Андреева

15. 10. 10

специалност-начална педагогика

втора специалност  Българска филология
V професионално квалификационна степен;