НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - 2-ри клас
15. 10. 10

специалност-начална педагогика
 ІІ професионално квалификационна степен и едногодишна специализация. 

15. 10. 10

специалност-начална педагогика
 V професионално квалификационна степен.

Виж повече: Иванка Динкова
15. 10. 10

специалност-начална педагогика

втора специалност  Българска филология
V професионално квалификационна степен;

Виж повече: Юлия Андреева