Ирена Стоянова

Специалност НУПЧЕ.

III професионално квалификационна степен;