Ирена Стоянова

Специалност НУПЧЕ.

V професионално квалификационна степен;