Специалност: ПНУП, Английска филология

V професионално квалификационна степен

Фейсбук група: Пчеличка-1422307211395127Преподавател по физическо възпитание и спорт.

специалност-начална педагогика със специализация ''физическо възпитание и спорт''
III професионално квалификационна степен .

Виж повече: Георги Иванов

Преподавател по английски език

специалност-начална педагогика с английски език
V професионално квалификационна степен