Специалност НУПЧЕ.

V професионално квалификационна степен;

Специалност: ПНУП, Английска филология

IV професионално квалификационна степен

Фейсбук група: Пчеличка-1422307211395127Преподавател по физическо възпитание и спорт.

специалност-начална педагогика със специализация ''физическо възпитание и спорт''
III професионално квалификационна степен .

Виж повече: Георги Иванов