НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - 1-ви клас
13. 01. 18

специалност-начална педагогика

V професионално квалификационна степен.

Виж повече: Росен Мишовски
13. 01. 18

специалност-начална педагогика

IV професионално квалификационна степен.

Виж повече: Антоанета Никова
13. 01. 18

специалност-начална педагогика

IІ професионално квалификационна степен.

Виж повече: Ангелина Димитрова