Проекти

Проекти, реализирани с участието на УН:

  • От учебната 2006/2007 година по решение на родителите в училище има охрана, осъществяваща пропусквателния режим в училище , спазване на вътрешен ред и опазване на собствеността на училището.
  • УН оказа съдействие при избор и въвеждане на училищна униформа.