Обичам природата - и аз участвам

16. 08. 30
Посещения: 3776

          

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА-2016"

             "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ"  

Проект "Малки прородозащитници - изследователи на открито"

   Нашето училище работи по проект на тема "Обичам природата - и аз участвам" към Национална кампания "За чиста околна среда - 2016". Целта на проекта е да се формира отговорно отношение към околната среда, екологично съзнание и култура на поведение у учениците от НУ "Св. Кл. Охридски". Настоящият проект "Малки природозащитници - изследователи на открито" ще надгради успешно изпълнения предходен училищен проект "Учим се сега, за да можем утре" към Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", финансиран от Европейски Структурни Фондове. Изграждането на интерактивна открита еко класна стая и създаването на клуб "Малък изследовател" ще доразвие идеите от свършената работа на училището по този проект, в частта му на клубовете "Мигове с природата" и "Планинарче".

 Клубът "Малък изследовател" е сформиран от ученици от I до IV клас. В югозападната част на двора на училището е построена различна, отворена както за идеи, така и за светлина и простор на въображението интерактивна класна стая. Ще се пренесе на открито част от обучението на учениците  в часовете по роден край, околен свят, човекът и природата, изобразително изкуство. Учениците, използвайки закупените уреди и пособия, ще имат възможност да правят наблюдения и изследвания в реална обстановка, да представят свои "научни" разработки, да изготвят протоколи и доклади. Най-важното, ще излагат своето виждане за околната среда, в която мечтаят да живеят.

20161025_140651
20161025_141120
20161025_141826
20161025_141930
20161025_142527
20161025_142557
20161025_142638
20161025_142922
20161025_143116
20161031_1203223
20161031_121218
20161031_121322
20161031_121447
29
DSC_0597
DSC_0599
DSC_0602
DSC_0603
DSC_0604
DSC_0675
DSC_0852
DSC_0855
DSC_0867
DSC_0874
DSC_0879
DSC_0882
DSC_0886
DSC_0888
DSC_0890
DSC_0895
DSC_0896
DSC_0902
DSC_0905
DSC_0906
DSC_0942
DSC_0945
DSC_0946
DSC_0956
DSC_0957
DSC_0961
DSC_0970
DSC_0972
DSC_0981
DSC_1017
DSC_1024
DSC_1035
DSC_1037
DSC_1073
DSC_1074
DSC_1075
DSC_1076
DSC_1077
DSC_1080
IMG_3841
IMG_3855
IMG_3860
IMG_3863
IMG_3866
IMG_3871
IMG_3877
IMG_3975
IMG_3976
IMG_3985
IMG_4000
IMG_4413
IMG_4704
IMG_4715
IMG_4723
IMG_4724
IMG_4732
IMG_4738
IMG_4750
IMG_4752
IMG_4754
4
5
7-1
7-2