Списък на учителите в първи клас

За учебната 2017/2018година
 Ангелина Димитрова
Росен Мишовски
Антоанета Никова