Необходими документи за записване

 

Информация за необходимите документи за записване в първи клас може да получите в канцеларията на училището.

Необходимите документи за записване в първи клас са:

  • Заявление за записване (попълва се на място по образец);
  • Заявление за ЗИП (попълва се на място по образец);
  • Ксерокопие на удостоверението за раждане.