НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - Пеем

Пеем

В училищното ежедневие наред с учението, творчеството и спорта  има място за песен.

Виж повече: Пеем