Силвия Коцева

Image  Силвия Коцева – главен счетоводител и отговорник за целесъобразното разходване на средствата от делегирания бюджет и собствените приходи на училище