Десислава Разсолкова

                               Десислава Разсолкова – завeждащ административно техническа служба( АТС)- отговаря за трудовите правоотношения на персонала, закупуване и стопанисване на училищен инвентар, както и за всички операции с парични средства в училището ни