НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - Станислава Карагегова, Емилия Динева и Росица Христова

Станислава Карагегова, Емилия Динева и Росица Христова

  Станислава Карагегова, Емилия Динева и Росица Христова - помощен персонал

Грижат се за чистотата в класните стаи и двора.