Станислава Карагегова, Емилия Динева и Росица Христова

  Станислава Карагегова, Емилия Динева и Росица Христова - помощен персонал

Грижат се за чистотата в класните стаи и двора.