Image  Силвия Коцева – главен счетоводител и отговорник за целесъобразното разходване на средствата от делегирания бюджет и собствените приходи на училище
Image  Здравка Карагегова – завeждащ административно техническа служба( АТС)- отговаря за трудовите правоотношения на персонала, закупуване и стопанисване на училищен инвентар, както и за всички операции с парични средства в училището ни

  Емилия Динева и Росица Христова - помощен персонал

Грижат се за чистотата в класните стаи и двора.

1     Силвия Коцева
2     Здравка Карагегова
3     Йордан Стойчев    
4     Димитър Станчев     
5     Росица Христова    
6     Емилия Динева    
7     Станислава Карагегова