НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - Патронен празник на училището