Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Защо да изберете НУ “Св.Климент Охридски”

1Училището непрекъснато обогатява традиционния си празничен календар. Не само ученици, родители и учители очакват, установилият се трайно в живота им пролетен великденски концерт, превърнал се в годишна продукция на училището, но и цялата общественост на Кюстендил следи успехите и развитието на училището.

2Успехите в учебната и възпитателна работа са плод на стремежите и отличната професионална подготовка на педагогическите кадри, подготвящи малките ученици за голямото им участие в живота.

3Училището е любимо място за децата. Завършвайки начална степен от обучението си, пораствайки, възпитаниците му продължават да участват не само като гости, но и като помощници на своите първи учители. Те са ръководители на групи и състави, помагат на по-малките при концертни изяви или в пряката урочна работа.