Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Творим


Пеем


Играем

Добре дошли в НУ Климент Охридски

НУ “Св.Климент Охридски” съществува като самостоятелно училище от учебната 1996/1997 година съгласно Заповед № РД-14-54 от 28.05.1996 година на Министъра на МОН.

Училището заема първи и втори етаж на южното крило в сградата на ПМГ “Проф. Емануил Иванов”. Статутът му е на общинско училище, което осигурява правото и създава условия, всяко дете на възраст от 7 до 11 години /първи-четвърти клас/, да бъде обучавано и възпитавано при педагогическа и материална обезпеченост, отговаряща на съвременните европейски изисквания.

Това е нашето училище!

 

Да насърчим децата да мислят и да им разкрием, че дори и грешното тълкуване може да развие способности за мислене, което е по-ефикасно от безсмисленото и напълно ненужно заучава-не на неизброимо количество факти.