Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Творим


Пеем


Играем

Общо представяне

   НУ ”Св. Климент Охридски” е едно от новоизградените училища в Кюстендилска област. В него ежегодно се обучават над 300 ученика, обхванати в 12 класа. Училището се помещава в сградата на ПМГ „Проф. Ем. Иванов” гр. Кюстендил. Обучението се води на едносменен режим. Училището разполага  с добре оборудван компютърен кабинет, занимални, столова, физкултурен салон, плувен басейн,  учителска стая, кабинет на Директора и стаи за административно обслужване.

 

Image
Image
 
 
Image
Image
Училищното ръководство работи в тясно сътрудничество с Училищното настоятелство.

Училището има свои облик в осъществяването на цялостния учебно възпитателен процес, както в даването на стабилна общообразователна подготовка, така и в пренасяне на традициите и народните обичаи сред младото поколение.