Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Васил Василев

 

 

    Специалност НУП

3 години педагогически стаж

 

 

"За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това,

което преподаваш, и тези, на които преподаваш."

                                                          В.  Ключевски