Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Радка Сербезка

 

    Специалност ПНУП

IV професионално квалификационна степен

       22 години педагогически стаж

 

"Ако не можем да променим бъдещето за децата, то можем да подготвим децата за бъдещето. Това е не само моя отговорност и задължение, но и на всеки учител.

Аз смятам, че не трябва да променяме децата, т.е. да ги уеднаквяваме. Достатъчно е да ги оставим да полетят."