Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Андреа Иванова

 

 

Специалност: ПНУП

IV професионално квалификационна степен;

"Учителят трябва да се стреми да развива способностите на всяко едно дете.

Да не го поучава, а да го окуражава, насърчава и мотивира за настоящи и бъдещи успехи."