Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Мариета Бурназка

специалност-начална педагогика

III професионално квалификационна степен

      

Завършва с отличен успех Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" - специалност Начална училищна педагогика и спорт. Има III професионално квалификационна степен и 27 години педагогически стаж.

 През 1998 година, благодарение на музикалния си талант и свирене на акордеон, печели безапелационно конкурса за  учител в Начално училище "Св. Кл. Охридски"-гр. Кюстендил, където работи и до днес.

 И не напразно я наричат "Художникът на училището", защото нейните творби се усмихват от стените на всяка класна стая и всеки коридор.

За себе си казва: "Всичко, което правя, го правя с любов!"