Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Росен Мишовски

        

 

           специалност-начална педагогика     

           V професионално квалификационна степен      

                24 години педагогически стаж  

 Красив, чаровен и с чувство за хумор. Отличен професионалист и спортист.

 Обича работата си с учениците и най-много разговорите с децата. Цени искреността и

 честността в човека.  

Девиз: С воля, труд, доза късмет и постянство – всичко се постига в живота.