Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Елка Пенкова

 

 специалност-начална педагогика

ІІ професионално квалификационна степен и едногодишна специализация.

      37 години педагогически стаж

 

     ''Великото изкуство да се научи много

     е да се започне с малко". - Джон Лок