Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Десислава Кирилова

 

 

Специалност - начална педагогика с английски език

     III професионално квалификационна степен

        14 години педагогически стаж

“Най-подходящи за обучение са тези моменти, които не са предварително планирани”.