Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Даниела Бекова


           специалност-начална педагогика с английски език

             III  професионално квалификационна степен

                 15 години педагогически стаж

               В училище работи от 2006 година.

 "Водещ принцип в работата ми е индивидуалния подход  към всяко дете, разнообразни игри, занимателни упражнения, ползване на компютърна  техника. Децата са любознателни, емоционални и артистични, поради което обученето им става по един пo-забавен начин и има по-голям резултат".