Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Георги Иванов

 ImageПреподавател по физическо възпитание и спорт

специалност-начална педагогика със специализация ''физическо възпитание и спорт''

III професионално квалификационна степен 
             28 години педагогически стаж

 

Обича да предизвиква емоционално настроение у ученците си.

Изпитва доволство от радостните възгласи и ентусиазъм у родители и деца

по време на организираните спортни състезания.