Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Веселка Сотирова

 

Специалност: ПНУП, Английска филология

Трудов стаж: 17 години
 
III професионално квалификационна степен
 
"Работата с деца е моето призвание в живота."