Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Творим


Пеем


Играем

Антоанета Никова

    специалност-начална педагогика

   IV професионално квалификационна  степен


   35 години педагогически стаж

  В работата си като педагог прилага максимални усилия

  и работи за постигане на максимални резултати,

  както по отношение на учебния процес,

 така и в извънкласните дейности със своите ученици.