Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Творим


Пеем


Играем

Ива Алексиева

 

Ива Алексиева – завeжIMG 1485дащ административно

техническа служба (АТС)- отговаря за трудовите

правоотношения на персонала, закупуване и

стопанисване на училищен инвентар, както и за

всички операции с парични средства в

училището ни